Local News

The Rock လို့လူသိများတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားကြီး ယာဥ်မတောတဆဖြစ်၍ ကွယ်လွန်

The Rock လို့လူသိများတဲ့ ဟောလီးဝုတ်မင်းသားကြီး

ယာဥ်မတော်တဆ ဖြစ်၍ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။

The Rock လို့လူသိများတဲ့ ဟောလီးဝုတ်မင်းသားကြီး

ယာဥ်မတော်တဆ ဖြစ်၍ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။

The Rock လို့လူသိများတဲ့ ဟောလီးဝုတ်မင်းသားကြီး

ယာဥ်မတော်တဆ ဖြစ်၍ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။

Credit