Local News

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ထူးကဲလှတဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်

မွေးနေ့အဖြစ် ရတနာပုံ ရိပ်ငြိမ်မှ  ဆရာတော်ကို

နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ ပြီး

စာသင်သား ၁၁၁ ယောက်အား

နေ့လည်စာအာဟာရ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်

မွေးနေ့အဖြစ် ရတနာပုံ ရိပ်ငြိမ်မှ ဆရာတော်ကို

နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး စာသင်သား ၁၁၁ ယောက်အား

နေ့လည်စာအာဟာရ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ

သရုပ်ဆောင်နေဆန်းရဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက်

မွေးနေ့အဖြစ် ရတနာပုံ ရိပ်ငြိမ်မှ ဆရာတော်ကို

နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ ပြီး စာသင်သား ၁၁၁ ယောက်အား

နေ့လည်စာအာဟာရ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။

Credit